HACHINOHE HISTORIA

ความต่างระหว่างเมืองฮาชิโนะเฮะกับประเทศบ้านเกิดของผม タイ

ประเทศไทย jessie jesterさん

ฮาชิโนะเฮะเป็นเมืองที่ผมตื่นเต้นมากเมื่อได้มาครั้งเเรก ทุกอย่างเรียบง่ายสวยงาม

ผมได้ลองใช้ขนส่งสาธารณะของที่ฮาชิโนะเฮะ รู้สึกสะดวกสบายมากครับของอะไรก็ถูก

(画像提供者:カルロス セケーラさん)
(画像提供者:カルロス セケーラさん)

ผมรู้สึกว่าฮาชิโนะเฮะเป็นเมืองที่อยู่ง่ายสำหรับผม

เเละผมก็อดที่จะหันไปเปรียบเทียบกับประทศบ้านเกิดผมอย่างประเทศไทยได้บ้านของผมอยู่ภาคตะวันออกเฉียงหนือของประเทศไทย

เป็นเมืองที่อยู่ไกลกับเมืองหลวงของประเทศไทยอย่างกรุงเทพมหานคร

ความต่างของเมืองหลวงของประเทศไทยกับท้องถิ่นมีความเเตกต่างกันมาก

(画像提供者:カルロス セケーラさん)
(画像提供者:カルロス セケーラさん)

ในกรุงเทพมีน้ำสะอาดใช้ตลอด24ชั่วโมง เเต่เมื่อเทียบกับต่างจังหวัดบางที่ยังไม่มีน้ำสะอาดใช้ เเละยังมีเวลาการเปิดปิดน้ำ

เเละผมได้มีการคุยกับเพื่อนญี่ปุ่นของผมเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น

เพื่อนของผมเเต่ละคนได้เข้าโรงเรียนตามโรงเรียนที่ใกล้บ้านเเละไม่จำเป็นต้องไปเรียนโรงเรียนไกลๆ มันบ่งบอกว่าประเทศญี่ปุ่นมีความเท่าเทียมในการศึกษาในทุกๆพื้นที่

เเละเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ถ้าอยากได้รับการศึกษาที่ดีที่ประเทศไทย

บางครั้งต้องยอมที่จะเรียนที่ที่ไกลบ้านมาก

เเละการสนับสนุนของภาครัฐที่ไม่ดีพอทำให้คนไม่ได้รับการศึกษาเป็นจำนวนมาก

เเละนี่คือจุดที่ผมอยากจะปรับปรุงให้เหมือนประเทศญี่ปุ่น

【日本語概要】

八戸と母国の違い

タイ jessie jester さん

僕は八戸に初めてきた時に、非常に盛り上がりました。なぜかというと、八戸の第一印象が平和な街で、僕は八戸市内の公共交通機関を利用してみて、とても便利だし、八戸の物価も安いし、感動しました。自分の八戸で暮らす目標はできるだけ貯金したいと思っており、八戸なら自分の目標は絶対かなえることができるでしょう。

僕の地元はタイ東北部です。八戸と比較すると、僕の地元より八戸の方が利点があります。タイの構造は地域の分散化が進んでいないので、タイのローカルとか首都から遠い街とかいい公共交通機関がないし、いい医療システムもないし、はっきりいうとタイのバンコクと田舎を比較すると、バンコクで24時間でいい水道をずっと流しているが、田舎だと水道制限時間もあるし、水道も濁っているのです。なぜでしょうか? 

でも日本の構造は首都から遠い街、八戸市でもいい公共交通機関もあるし、いい医療システムもあるし、全国に綺麗な水道もあります。僕は八戸に来て留学生として勉強しています。自分の夢は日本で技術的な知識、能力を得てそれをタイを発展させることです。

日本に来る前に、日本教育システムに期待していました。ここで勉強して、僕の選んだ進路が間違ってないと思いました。僕の学校の目標は産業の発展と科学技術教育の一層の振興を図るために、技術者救育を行うことです。自分の目標を振りかえると、学校の目標に近いので、ここでの教育は自分の高い目標に役に立っています。

この学校をきっかけに、日本の全体的な教育システムと母国の教育システムの比較します。日本の教育は全国で平等なので、首都だけでいい学校があるわけではなく、地域までもあります。

僕の八戸の日本人の友達と話した経験で、家からの距離で決めた人が多かったようです。いい学校を通えるように遠いところまで行くことは必要ありません。僕の母国のタイと違い、タイではいい学校に通えるように、家から遠い学校まで行く場合があります。家の事情で勉強できない人も多いです。学費不足などの理由です。教育が全国で平等ではありません。この点に取り組むことも、僕の一つの目標になります。

2023年2月掲載